RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov, predstavuje celkové náklady na úver vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru. Pomocou RPMN môže klient jednoducho porovnať náklady na jednotlivé ponúkané úvery. Čím vyššie RPMN, tým sú náklady na úver väčšie. S väčšími hodnotami RPMN sa zvyčajne stretávame pri nebankových a krátkodobých pôžičkách.

Kalkulačka RPMN

Štítky: kalkulačka RPMN, náklady na úver, RPMN, výpočet splátky,
autor: Tomáš Polák