Slovník

Máte problém rozumieť niektorým výrazom vo svete financií? Prezrite si náš základný slovník s najčastejšími výrazmi.

Ručiteľ

Ručiteľom je osoba, ktorá sa zaviaže splácať pôžičku za dlžníka v prípade dlžníkovej platobnej neschopnosti.

Bezúčelová pôžička

Druh pôžičky, pri ktorom nie je potreba dokladovať účel použitia finančných prostriedkov z pôžičky.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov, predstavuje celkové náklady na úver vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru. Online kalkulačka RPMN

Solventnosť

Dostatok disponibilných zdrojov na úhradu všetkých svojich záväzkov a potrieb v stanovenom čase.

Štítky: Finančný slovník, RPMN, Solventnosť,
autor: Tomáš Polák