Zmena legislatívy – úrokový strop

Od 1.6.2014 nastala zmena legislatívy, ktorá priniesla veľkú zmenu aj do sféry pôžičiek a to hlavne nebankových. Vláda schválila takzvaný úrokový strop, ktorý určuje aká môže byť maximálna odplata za spotrebiteľský úver, úver ručený nehnuteľnosťou a lízing.

Aká bude výška úrokového stropu?

Každý nebankový ale aj bankový subjekt môže poskytovať spotrebiteľské úvery s maximálnou odplatou rovnou dvojnásobku ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), z priemernej hodnoty bankových úrokov za posledný štvrťrok. Maximálny úrok ku dňu 1.6.2014 bol približne 30 % RPMN. Tento úrok sa môže meniť štvrťročne vždy podľa priemeru bankových úrokov.

Úrokový strop aj pre krátkodobé pôžičky, úvery ručené nehnuteľnosťou, či lízingy

  • Krátkodobé pôžičky (do troch mesiacov) vo výške do 100 € nesmú po novom prekročiť 30 % RPMN.
  • Pri lízingu je limit trošku vyšší a môže dosahovať až 2,5 – násobku priemernej RPMN.
  • Pre úver ručený nehnuteľnosťou je úverový strop nastavený tesne nad osem percent.

Výhody pre spotrebiteľov

Ak si po 1.6.2014 požičiate peniaze cez spotrebiteľský úver, RPMN by nemala presahovať približne 30 % (ku dňu 1.6.2014). V prípade, že odplata bude presahovať úrokový strop, úverová zmluva je neplatná a klient nemusí platiť žiadne úroky. Ak by nebankovka vymáhala pôžičku, ktorá prekročila úrokový strop cez exekúciu, súd môže takúto exekúciu zastaviť.

Zmeny v produktoch

Väčšina nebankoviek sa už prispôsobila novej legislatíve a upravili svoje produkty, tak aby boli v jej súlade. Niektoré nebankovky však museli zrušiť zopár svojich produktov a tak bude pre niektorých klientov získanie pôžičky u týchto spoločností nemožné.

Štítky: lízing, nižšie úroky, nová legislatíva, spotrebiteľské úvery, úrokový strop, úver ručený nehnuteľnosťou,
autor: Tomáš Polák